POLITICA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Operatorul nu va păstra datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate, pentru o perioada mai lunga decât este necesar, în raport cu scopul (scopurile) pentru care datele au fost colectate inițial.
  1. Operatorul poate stoca date pentru perioade mai lungi în cazul în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate.
  1. Perioada de păstrare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal va fi stabilită în Procedura de păstrare a înregistrărilor împreună cu criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade, inclusiv obligaţiile legale ale operatorului care trebuie să păstreze datele.
  1. Procedurile de păstrare a datelor și procedurile de ștergere a datelor se vor aplica în toate cazurile și pentru toate tipurile de persoane vizate.
  1. Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse / eliminate în siguranță, în conformitate cu al șaselea principiu al GDPR – prelucrate într-un mod adecvat pentru a menține securitatea, protejând astfel „drepturile și libertățile” persoanelor vizate. Orice eliminare a datelor se va face în conformitate cu procedura de ștergere.
  1. Termenele de păstrare a datelor sunt cuprinse în Anexele la prezenta.

ANEXA NR. 1 – Durata păstrării datelor cu caracter personal ale persoanelor din conducerea superioară a companiei

Persoane vizateCategorii de dateDocument – suport al datelor (enumerare exemplificativă)Durata păstrare
Acționari / AsociațiDate de identitateDate de contactDate financiareDate despre tranzacțiiAct constitutivHotărâri ale organelor saturareRegistre impuse de legislația societățilorNorme, Politici și Reglementări interneDocumente de platăPe durata existenței companiei, ulterior fiind aplicabile dispozițiile privind Arhivarea documentelor conținând aceste tipuri de date cu caracter personal
Conducători / ÎmputernicițiDate de identitateDate de contactDate referitoare la viața profesionalăDate financiareDate despre tranzacțiiDate privind starea de sănătateDate despre viața (situația) familialăDate privind convingerile religioaseAct constitutivHotărâri ale organelor saturareRegistre impuse de legislația societățilorNorme, Politici si Reglementari interneDocumente de platăPe durata existenței companiei, ulterior fiind aplicabile dispozițiile privind Arhivarea documentelor conținând aceste tipuri de date cu caracter personal

ANEXA NR. 2 – Durata păstrării datelor cu caracter personal ale Angajaților 

Persoane vizateCategorii de dateDocument – suport al datelor (enumerare exemplificativă)Durata păstrare
AngajațiDate de identitateDate de contactDate referitoare la viața profesionalăDate financiareDate despre tranzacțiiDate privind starea de sănătateDate despre viața (situația) familialăDate privind convingerile religioaseCV / Scrisoare de intențieContract individual de muncăFișa angajatuluiActe de studiiCaziere (dacă e cazul)Adeverințe medicaleState de plataFluturași de salariu10 ani de la data încetării Contractului.State de plată – 50 de ani.
Candidați la ocuparea unor funcții in CompanieDate de identitateDate de contactDate referitoare la viața profesionalăCV / Scrisoare de intențieActe de studii5 ani – la solicitarea / acordul Persoanei vizate, în vederea perfectării in viitor a unui Contract

ANEXA NR. 3 – Durata păstrării datelor cu caracter personal ale Clienților Companiei

Persoane vizateCategorii de dateDocument – suport al datelor (enumerare exemplificativă)Durata păstrare
Potențiali Clienți (cerere respinsă)Date de identitateDate de contactDate financiareDate despre tranzacțiiDate tehniceDate profilDate de utilizareSolicitare de perfectare a contractului și anexeDocumente de identificareExtras de cont bancar120 de luni – la solicitarea Persoanei vizate, in vederea perfectării în viitor a unui Contract 
CliențiDate de identitateDate de contactDate financiareDate despre tranzacțiiDate tehniceDate profilDate de utilizareCategorii speciale de dateSolicitare de perfectare a contractului și anexeDocumente de identificareExtras de cont bancarConturi on-line (platforma societății, platforme din industria de divertisment adult / social media)Poștă electronicăPe durata Contractului.10 ani de la data încetării în orice mod a relațiilor contractuale.Pe durata oricăror proceduri judiciare (ex. litigii, executări silite)

ANEXA NR. 4 -Durata păstrării datelor cu caracter personal ale reprezentanților Furnizorilor / Partenerilor Companiei

Persoane vizateCategorii de dateDocument – suport al datelor (enumerare exemplificativă)Durata păstrare
Reprezentant Furnizor / ParteneriDate de identitateDate de contactContract / Anexe / Acte adiționale / Poștă electronică6 ani de la data încetării în orice fel a relațiilor contractuale.

ANEXA NR. 5 – Durata păstrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor web-site-ului Companiei

Persoane vizateCategorii de dateDocument – suport al datelor (enumerare exemplificativa)Durata păstrare
Vizitatori web-siteDate tehniceDate de utilizareAplicații de tip Cookieîn funcție de tipul cookie-ului, până la maxim 1 an